DURVJU MONTĀŽA

1. Durvju kārbas stiprināšana

2. Putas fiksācija

3. Durvju kleidas uzsadīsana

Pieteikties uz konsultāciju