KĀPNES LENTERA 3D PAGRIĒZIENS

Jauns projekts – koka lentere metala margam.

Tehniskie risinājumi un izgatavošanas process no paša sākuma.

Pieteikties uz konsultāciju